Annuleringsvoorwaarden

U kunt de reisovereenkomst met ons annuleren. U bent dan de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst: 30% van de huursom;
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst: 60% van de huursom;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de huursom;
- bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle huursom.